รูปพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดลำปาง“นครลำปางเกมส์”ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556

          

                

                จังหวัดลำปาง ร่วมกับสมาคมกีฬาจังหวัดลำปางและองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดลำปางทั้ง  13  อำเภอ และสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดลำปางได้ร่วมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดลำปาง “นครลำปางเกมส์” ครั้งที่ 2  ประจำปี  2556ในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2556 - 5 มกราคม 2557 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปางมีการแข่งขัน 8ชนิดกีฬาซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้รับมอบหมายให้ดำเนินประเมินความพึงพอใจการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดลำปางภายใต้ชื่อการแข่งขัน“นครลำปางเกมส์”

 


Copyright © 2012. All Rights Reserved.สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง (LAMPANG SPORTS ASSOCIATION)