สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียน “นครลำปางเกมส์” ครั้งที่ 2

 

สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียน “นครลำปางเกมส์” ครั้งที่ 2

     ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2556-5 มกราคม 2557

  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง

            อายุ

ชนิดกีฬา

 

ประเภท

 

10 ปี

 

12 ปี

 

14 ปี

 

16 ปี

 

18 ปี

 

ถ้วยรวม

1. กรีฑา

ชาย

หญิง

อ.เมือง

เอกชน

อ.เถิน

อ.แม่ทะ

อ.เมือง

อ.แม่ทะ

อ.แม่ทะ

อ.เมือง

อ.แม่ทะ

อ.แม่ทะ

อ.แม่ทะ

2. เซปักตะกร้อ

ชาย

หญิง

-

-

อ.งาว

อ.วังเหนือ

อ.งาว

อ.วังเหนือ

อ.เมืองปาน

อ.วังเหนือ

อ.งาว

อ.เถิน

อ.วังเหนือ

3. เทเบิลเทนนิส

ชาย

หญิง

-

-

อ.เมือง

อ.วังเหนือ

อ.เมือง

อ.แม่ทะ

-

-

-

-

อ.เมือง

4. เปตอง

ชาย

หญิง

-

-

อ.วังเหนือ

อ.แม่ทะ

อ.เมือง

อ.เมือง

อ.เมือง

อ.เมือง

อ.เมือง

อ.เมือง

อ.เมือง

5. ฟุตซอล

ชาย

-

อ.เมือง

อ.เมือง

อ.เมือง

อ.เกาะคา

อ.เมือง

6. ฟุตบอล

ชาย

-

อ.เมือง

อ.แม่ทะ

อ.เมือง

อ.เมือง

อ.เมือง

7. วอลเลย์บอล

ชาย

หญิง

-

-

อ.เมือง

อ.เสริมงาม

อ.เสริมงาม

อ.สบปราบ

อ.เสริมงาม

อ.เมือง

อ.เมือง

อ.เมือง

อ.เมือง

8. แฮนด์บอล

ชาย

หญิง

-

-

อ.เถิน

อ.เถิน

-

-

-

-

-

-

อ.เถิน

 

 ถ้วยคะแนนรวม ได้แก่ อำเภอเมืองลำปาง

 

กีฬาฟุตบอล ชาย

รุ่นอายุไม่เกิน

ชนะเลิศ

รองชนะเลิศ

อันดับที่ 3

12 ปี

อำเภอเมืองลำปาง

สถานศึกษาเอกชน

อำเภอเถิน

14 ปี

อำเภอแม่ทะ

อำเภอเถิน

อำเภอสบปราบ

16 ปี

อำเภอเมืองลำปาง

อำเภอวังเหนือ

อำเภอห้างฉัตร

18 ปี

อำเภอเมืองลำปาง

อำเภอแจ้ห่ม

อำเภอสบปราบ

 

 

 กีฬาฟุตซอล ชาย

รุ่นอายุไม่เกิน

ชนะเลิศ

รองชนะเลิศ

อันดับที่ 3

12 ปี

อำเภอเมืองลำปาง

อำเภอวังเหนือ

สถานศึกษาเอกชน

14 ปี

อำเภอเมืองลำปาง

อำเภอเถิน

อำเภอเกาะคา

16 ปี

อำเภอเมืองลำปาง

อำเภอห้างฉัตร

อำเภอเถิน

18 ปี

อำเภอเกาะคา

อำเภอเมืองลำปาง

สถานศึกษาเอกชน

 

 

                                                         กีฬาแฮนด์บอล ชาย-หญิง

รุ่นอายุไม่เกิน

ชนะเลิศ

รองชนะเลิศ

อันดับที่ 3

12 ปี ชาย

อำเภอเถิน

อำเภอวังเหนือ

อำเภอเมืองลำปาง

12 ปี หญิง

อำเภอเถิน

อำเภอแม่ทะ

อำเภอวังเหนือ

 

 

 กีฬาวอลเลย์บอล ชาย-หญิง

รุ่นอายุไม่เกิน

ชนะเลิศ

รองชนะเลิศ

อันดับที่ 3

12 ปี ชาย

อำเภอเมืองลำปาง

สถานศึกษาเอกชน

อำเภอวังเหนือ

 12 ปี หญิง

อำเภอสบปราบ

สถานศึกษาเอกชน

อำเภอเมืองลำปาง

14 ปี ชาย

อำเภอเสริมงาม

อำเภอเมืองลำปาง

อำเภอวังเหนือ

 14 ปี หญิง

อำเภอสบปราบ

อำเภอห้างฉัตร

อำเภอเมืองลำปาง

16 ปี ชาย

อำเภอเสริมงาม

อำเภอเมืองลำปาง

อำเภอวังเหนือ

 16 ปี หญิง

อำเภอเมืองลำปาง

อำเภอเสริมงาม

อำเภอวังเหนือ

18 ปี ชาย

อำเภอเมืองลำปาง

อำเภอเสริมงาม

อำเภอแจ้ห่ม

 18 ปี หญิง

อำเภอเมืองลำปาง

อำเภอเสริมงาม

อำเภอสบปราบ

 

 กีฬาเทเบิลเทนนิส ชาย-หญิง

รุ่นอายุไม่เกิน

ชนะเลิศ

รองชนะเลิศ

อันดับที่ 3

12 ปี ชาย

อำเภอเมืองลำปาง

อำเภองาว

อำเภอแม่ทะ

 12 ปี หญิง

อำเภอวังเหนือ

อำเภองาว

อำเภอเมืองลำปาง

14 ปี ชาย

อำเภอเมืองลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง

อำเภองาว

 14 ปี หญิง

อำเภอแม่ทะ

อำเภอแม่ทะ

-

 

 

   กีฬาเซปักตะกร้อชาย-หญิง

รุ่นอายุไม่เกิน

ชนะเลิศ

รองชนะเลิศ

อันดับที่ 3

12 ปี ชาย

อำเภองาว

อำเภอเมืองลำปาง

อำเภอเถิน

 12 ปี หญิง

อำเภอวังเหนือ

อำเภอเถิน

อำเภอเมืองลำปาง

14 ปี ชาย

อำเภองาว

อำเภอเมืองลำปาง

อำเภอเกาะคา

 14 ปี หญิง

อำเภอวังเหนือ

อำเภอเถิน

อำเภอแม่ทะ

16 ปี ชาย

อำเภอเมืองปาน

อำเภอวังเหนือ

อำเภอวังเหนือ

 16 ปี หญิง

อำเภอวังเหนือ

อำเภอเมืองปาน

อำเภอเถิน

18 ปี ชาย

อำเภองาว

อำเภอวังเหนือ

อำเภอแม่เมาะ

 18 ปี หญิง

อำเภอเถิน

อำเภอเมืองปาน

อำเภอวังเหนือ

 

  กีฬาเปตองชาย-หญิง

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย-หญิง

ประเภท

ชนะเลิศ

รองชนะเลิศ

อันดับที่ 3

เดี่ยวชาย

อำเภอวังเหนือ

อำเภอแม่ทะ B

อำเภอแม่ทะ A

 เดี่ยวหญิง

อำเภอแม่ทะ

อำเภอห้างฉัตร A

อำเภอเถิน

คู่ชาย

อำเภอวังเหนือ

อำเภอแม่ทะ A

อำเภอแม่ทะ B

คู่หญิง

อำเภอแม่ทะ A

อำเภอวังเหนือ

อำเภอเถิน

คู่ผสม

อำเภอวังเหนือ

อำเภอเมืองลำปาง

อำเภอแม่ทะ

                  

 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย-หญิง

ประเภท

ชนะเลิศ

รองชนะเลิศ

อันดับที่ 3

เดี่ยวชาย

อำเภอเมืองลำปาง A

อำเภอแม่ทะ A

อำเภอเมืองลำปาง B

 เดี่ยวหญิง

อำเภอวังเหนือ

อำเภอแม่ทะ

อำเภอเมืองลำปาง B

คู่ชาย

อำเภอแม่ทะ

อำเภอวังเหนือ

อำเภอเมืองลำปาง A

คู่หญิง

อำเภอเมืองลำปาง A

อำเภอเมืองลำปาง B

อำเภอแม่ทะ A

คู่ผสม

อำเภอเถิน

อำเภอเมืองลำปาง

อำเภอแม่ทะ

 

                   รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย-หญิง

ประเภท

ชนะเลิศ

รองชนะเลิศ

อันดับที่ 3

เดี่ยวชาย

อำเภอเมืองลำปาง A

อำเภอแม่ทะ B

อำเภอแจ้ห่ม

 เดี่ยวหญิง

อำเภอเมืองปาน

อำเภอเมืองลำปาง B

อำเภอเมืองลำปาง A

คู่ชาย

อำเภอเมืองลำปาง B

อำเภอเมืองปาน

อำเภอเมืองลำปาง A

คู่หญิง

อำเภอแม่ทะ A

อำเภอเมืองลำปาง B

อำเภอเมืองลำปาง A

คู่ผสม

อำเภอแม่ทะ

อำเภอเมืองลำปาง

-

 

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย-หญิง

ประเภท

ชนะเลิศ

รองชนะเลิศ

อันดับที่ 3

เดี่ยวชาย

อำเภอเมืองลำปาง A

อำเภอแม่ทะ

อำเภอเมืองลำปาง B

 เดี่ยวหญิง

อำเภอแม่ทะ B

อำเภอเมืองลำปาง B

อำเภอแม่ทะ A

คู่ชาย

อำเภอเมืองลำปาง B

อำเภองาว B

อำเภองาว A

คู่หญิง

อำเภอเมืองลำปาง A

อำเภองาว A

อำเภอเมืองลำปาง B

คู่ผสม

อำเภอเมืองลำปาง

อำเภองาว

-

 


Copyright © 2012. All Rights Reserved.สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง (LAMPANG SPORTS ASSOCIATION)