ประกาศ เลื่อนการประชุม การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชน ประจำปี 2557

เลื่อนการประชุมผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอน/ทุกชนิดกีฬา จากวันที่ 6 ตุลาคม 2557

เปลี่ยนการประชุมเป็นวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมเกษมชัย  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ขอให้มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน


Copyright © 2012. All Rights Reserved.สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง (LAMPANG SPORTS ASSOCIATION)